فرز 36 نتيجة:
AED 450,000
دبي, JVC - Dubai - United Arab Emirates

1 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 1 حمام • 45 متر مربع

AED 1,050,000
دبي, JVC - Dubai - United Arab Emirates

2 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 3 حمام • 115 متر مربع

AED 750,000
دبي, JVC - Dubai - United Arab Emirates

1 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 1 حمام • 76 متر مربع

AED 560,000
دبي, JVC - Dubai - United Arab Emirates

1 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 1 حمام • 50 متر مربع

AED 950,000
دبي, JVC - Dubai - United Arab Emirates

1 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 2 حمام • 115 متر مربع

AED 1,600,000
دبي, JVC - Dubai - United Arab Emirates

2 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 4 حمام • 225 متر مربع

AED 495,000
دبي, Jumeirah Village Circle

1 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 1 حمام • 38 متر مربع

AED 900,000
دبي, Jumeirah Village Circle

1 سرير. • 1 حمام • 84 متر مربع

AED 1,675,883
دبي, Unnamed Road

2 سرير. • 3 حمام • 125 متر مربع