فرز 36 نتيجة:
AED 385,000
دبي, Falconcity of Wonders - Dubai - United Arab Emirates

1 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 1 حمام • 30 متر مربع

AED 2,100,997
دبي, Dubai Creek Harbour

3 سرير. • 3 حمام • 139 متر مربع

AED 1,331,939
دبي, Dubai Creek Harbour

2 سرير. • 2 حمام • 92 متر مربع

AED 982,948
دبي, Dubai Creek Harbour

1 سرير. • 2 حمام • 64 متر مربع

AED 950,000
دبي, Dubai Creek Harbour

1 سرير. • 2 حمام • 73 متر مربع

AED 2,260,888
دبي, Dubai Creek Harbour

2 سرير. • 2 حمام • 116.31 متر مربع

AED 1,544,000
دبي, Unnamed Road

2 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 2 حمام • 120 متر مربع

AED 1,346,000
دبي, Unnamed Road

2 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 3 حمام • 115 متر مربع

AED 1,040,000
دبي, Unnamed Road

1 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 2 حمام • 78 متر مربع

AED 745,000
دبي, Unnamed Road

1 غرفة (غرف) • 1 سرير. • 1 حمام • 52 متر مربع